Hjärtstartare, en ovärderlig hjälp

När man tänker på hjärtstartare, får åtminstone jag, bilder av äldre människor som körs med ambulans till sjukhuset för att de har drabbats av en hjärtattack. Man får bilder i huvudet av hur ambulanspersonalen använder hjärtstartaren på plats, för att sedan lyfta in personen i ambulansen, för att sedan snabbt komma in till sjukhuset och få adekvat vård.

Tyvärr kan hjärtproblem också drabba barn, även om det troligen inte är lika vanligt som för vuxna.

Arrangörer för scoutläger, träningsläger, sommarkollo och liknande aktiviteter, bör ha hjärtstartare på plats om något skulle inträffa. Personal för sådan verksamhet får oftast träning i HRL, men det är inte säkert att det alltid räcker om olyckan skulle vara framme. Ett barn kan ha ett medfött hjärtfel som ingen känner till, men som plötsligt ger sig till känna vid en oväntad ansträngning.

Jag minns en tidningsartikel för ett par år sedan, där en pojke föll livlös ned mitt under en fotbollsmatch. Han hade problem med hjärtat, men det visste varken han eller hans föräldrar innan denna obehagliga händelse. Som tur var, klarade sig pojken, men det visade sig i undersökning efter att han hade något problem i det ena förmaket i hjärtat. Ett barn som är med om ett sådant plötsligt och oväntat förlopp, kanske klarar sig just för att det finns en hjärtstartare på plats och personal som vet hur man använder den.

Varje skola bör också ha adekvat utrustning, förslagsvis i skolsköterskans lokaler, så att man snabbt kan använda den om något akut händer ett barn under skoltid. Givetvis ska även skolpersonal ringa efter ambulans vid sådana tillfällen, men det har ju visat sig att snabbt agerande kan vara det som räddar personen, innan ambulanspersonalen hinner komma in och ta vid. Det är oerhört viktigt att det finns personal som vet hur man använder tekniken för att kunna rädda liv.